Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Fokke Jansen hierna te noemen Ajani-Yoga.
1. Deelname aan de lessen/workshops kan alleen als je je akkoord verklaart met de algemene voorwaarden van Ajani-Yoga.
2. Ajani-Yoga, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële- immateriële schade en/of verlies/diefstal tijdens het verblijf op de les locatie.
3. Deelname aan de lessen/workshops is geheel voor eigen verantwoordelijkheid. Er wordt van je verwacht dat je de eigen fysieke en mentale grenzen bewaakt. De docent is volledig gevrijwaard van iedere vorm van aansprakelijkheid voor mogelijke blessures, kwetsuren, die al dan niet direct in verband staan of in verband worden gebracht met het deelnemen van de lessen.
4. Zijn er speciale (lichamelijke) condities die belangrijk kunnen zijn om te weten voor de docent ,vermeldt dat dan bij de aanmelding van de lessen. Als je twijfelt of je conditie het toe laat om yoga te doen overleg het dan met je huisarts/fysiotherapeut.
5. Ajani-Yoga, behoudt het recht een les, door omstandigheden en bij hoge uitzondering te laten vervallen. Er zal getracht worden de continuïteit van de lessen te waarborgen, eventueel door vervanging van de docent zodat de les onder normale omstandigheden door kan gaan.
6. Ajani-Yoga, behoudt zich het recht om een inschrijving te weigeren.
7. De inschrijving is pas definitief als het lesgeld/ consult tarief een dag voor aanvang op de rekening staat van Ajani-Yoga is bijgeschreven NL02 TRIO 0198 3597 64. Vermeld hierbij de naam waarmee je je hebt aangemeld. Alleen in overleg contante betaling.
8. Ajani-Yoga, verleent onder geen enkele voorwaarde restitutie over betaald lesgeld.
9. Een consult, individueel of in een groep is geen vervanging voor een behandeling van een arts of specialist. Je draagt ten alle tijden zelf de verantwoordelijkheid om mee te doen aan een consult, les of evenement.
10. Bij afmelding binnen 24 uur voor het consult, de les of workshop wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.

yoga chakra heart
Chat openen
Hallo, waar kan ik je meehelpen?